Luk

Menu

Slide 1
Slide 2

Om Svinkløv fonden

Grundlaget for Fonden og for, at denne kan opfylde sit formål, er ejerskabet til den samlede aktiekapital i Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S, som ejer Svinkløv Badehotel, beliggende Svinkløvvej 593, 9690 Fjerritslev. Fonden er stiftet af Lise Emborg, som var mangeårig ejer af Svinkløv Badehotel.

Der skal ved udøvelsen af ejerskabet til Ejendomsselskabet Svinkløv Badehotel A/S lægges særlig vægt på at sikre, at ejendommen drives som et attraktivt badehotel drevet under skyldig hensynstagen til husets og den omgivne naturs særegenhed og historie. Det skal i øvrigt lægges vægt på, at ejendommen som badehotel skal drives af den til enhver tid værende forpagter og med denne i centrum som repræsentant for omverdenen.