Luk

Menu

Ansøg om donationer

Donationer 0-5000 kr.
Der gives donationer til foreninger, ikke til enkeltpersoner.

 

Der afholdes 3-4 bestyrelsesmøder om året, hvorfor der vil gå tid inden besvarelse af din ansøgning.